Anténní systémy a wifi

Digitální pozemní televize (DVB-T) je předurčena k pokrytí celé Evropy. Těchto několik příkladů DVB-T anténních systémů pomůže každému, kdo chce vybudovat nový anténní systém nebo aktualizovat již existující. Anténní instalace představeny níže jsou souborem možností, které lze volit v závislosti na výkonu vysílače a jeho vzdálenosti k přijímacímu bodu, stejně jako na základě specifických požadavků uživatele.

Může to být zajímavé řešení zejména pro ty, kteří plánují:

 • instalaci anténního systému v novém domě,
 • modernizaci stávajícího anténního systému,
 • nahrazení staré kabeláže,
 • distribuci DVB-T signálu do dalších TV,
 • koupi DVB-T televize podle individuálních požadavků.

WiFi (Wireless Fidelity) je bezdrátová síť určená primárně k náhradě kabelového ethernetu v bezlicenčním pásmu.

Samotný název WiFi vytvořila WECA – (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) a v principu jde o bezdrátovou technologii v bezlicenčním nekoordinovaném pásmu 2,4 GHz (ISM – Industry, Science, Medical), založenou na protokolu 802.11b.

WiFi je pouze komerční název, který je fakticky pouze podmnožinou 802.11b. Vzhledem k rychlému vývoji oblasti bezdrátových spojů jsou původní specifikace stále vylepšovány a nahrazovány jinými. Stále větší tlak na zvýšení přenosové rychlosti vedl k ustanovení nových standardů, které jsou známy pod zkratkami 802.11g a 802.11a.

Výhody Wi-Fi

 • Cenová dostupnost – díky nízkým pořizovacím nákladům zařízení pro provoz Wi-Fi zaznamenala tato technologie raketový nástup na náš trh. Masová výroba těchto zařízení po celém světě byla umožněna otevřeností standardu Wi-Fi pro všechny výrobní firmy a vzájemná interoperabilita jednotlivých zařízení je zajištěna certifikací produktu.
 • Snadnost budování infrastruktury – dostupnost širokopásmového internetu i pro místa, kde to bylo dříve nerentabilní z důvodu nutnosti velkých investic (výkopy, pokládka kabelů), charakterizuje sítě Wi-Fi. Další alternativy připojení (ADSL, ISDN) prováděné kabeláží se v porovnání s Wi-Fi jeví jako neefektivní a nevyhovující požadavkům.
 • Mobilita – dnes již nezanedbatelný počet produktů je standardně vybaven zařízením pro příjem signálu Wi-Fi. Svým majitelům tak umožňují být připojen k internetu při pohybu v rámci firmy či komplexu budov, doma na zahradě nebo kdekoli v domě, ale i na cestách. Každý tedy může být v rámci Wi-Fi ve spojení se světem v kavárnách, hotelech, letištích nebo i v parku na procházce.
 • Intranet – Wi-Fi není pouze technologie pro připojení k internetu, je také vhodné pro použití v uzavřených sítích jako bezdrátový LAN i v kombinaci s kabelovými rozvody v kancelářích a institucích, ale i v domácnostech. Při realizaci nebo rozšiřování intranetu pomocí Wi-Fi tak není třeba žádných stavebních úprav a celá síť lze instalovat a zprovoznit ve velmi krátkém čase. Je zřejmé, že kvalita signálu distribuovaná pomocí bezdrátových zařízení je závislá na prostředí v němž dochází k přenosu dat.

Hlavními činiteli ovlivňující kvalitu signálu a i samotnou možnost spojení jsou:

 • viditelnost na přípojný bod – musí být přímá viditelnost
 • vzdálenost od přípojného bodu
 • možné rušení signálu od jiných zařízení
 • pohlcování signálu zástavbou
 • počasí