Hromosvody

Víte že:

  • Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3km, to je zhruba 9sekund mezi hřměním a bleskem.
  • V bezpečném úkrytu raději zůstaňte do doby kdy je bouřka vzdálená 10km od Vás, to je zhruba 10sekund mezi hřměním a bleskem.
  • Pokud jste během bouřky v budově, zavřete okna, vypněte televizor, počítač a všechny podobné přístroje s obrazovkou.
  • Zdržujte se na suchém místě, dále od vodovodu, pevného telefonu, elektrospotřebičů a zásuvek.
  • Velkou službu při výpadku energie v bouřce udělá nouzové světlo na schodišti a nad rozvaděčem.
  • Energie blesku může způsobit požár objektu.
  • Je dobré mít doma alespoň jeden hasicí přístroj.
  • Požární signalizace jako doplněk k bezpečnostnímu systému včas upozorní na vznik požáru.

Provádíme:

  • Revize a běžné kontroly hromosvodů a zemních soustav s revizní zprávou
  • Nové montáže, rekonstrukce i drobné opravy