Dálkové měření odběru plynu, vody a tepla

  • Slouží pro prevenci škod při havárii vodovodních rozvodů
  • Zabraňuje úniku vody a výrazně tak šetří režijní náklad
  • Vhodný pro rodinné domy, chalupy, úřady, školy, zdravotnická zařízení a další instituce

Vlastnosti zařízení

Překročením průtoku, nebo objemu nepřerušované odebrané vody, zařízení automaticky uzavře ventil na přívodu vody a zabrání tak vzniku škod, které by unikající voda způsobila.
Další výjimečnou schopností je detekovat dlouhodobé malé odběry vody např. protékající WC, puštěné kohoutky apod. Zjištění úniku vody může pouze signalizovat, nebo zavře přívod vody a zabrání finančním ztrátám. Propojením s dispečinkem 24h umožní neprodleně informovat uživatele o vzniklé situaci.

Základní sestava zařízení:

  • Vodoměr s elektronickým výstupem
  • Řídící jednotka, která vyhodnocuje data z vodoměru
  • Elektromagnetický ventil