Servis EZS

Servisní služby jsou poskytovány na základě servisní smlouvy nebo na základě objednávky. Pokud je uzavřena servisní smlouva, přejímá naše společnost závazek provádět příslušné z norem či jiných předpisů vyplývající zkoušky, revize nebo údržbu ve lhůtách v těchto předpisech stanovených nebo ve smlouvě sjednaných.

Provádíme servis jak na námi realizovaných systémech, tak systémech jiných společností.

Servis EZS

Zajišťujeme:

  • Vzdálenou diagnostiku a správu systémů pomocí datových spojení
  • Odbornou konzultaci a proškolení uživatelů v místě instalace
  • Převzetí servisu – V případě, že zákazník nemá servisního partnera anebo nemá kontakt na firmu, která realizovala instalaci.
  • Veškeré podklady při řešení pojistných událostí
  • Nepřetržitý servis

Máte zájem o servis EZS?

Zavolejte na +420 312 246 464 nebo nám zašlete nezávaznou poptávku.