Vypracování podkladů pro ÚOOÚ (přihlášení kamerového systému)