Energetická diagnostika a návrh úspor

Tři jednoduché kroky k úspoře

tri-kroky-k-uspore-1

Rozpis požadavků a potřebných údajů pro úsporu

 ELEKTRICKÁ ENERGIE

 • Umožnit diagnostiku sítě 400V v rozvaděči, ze kterého je napájen provoz se smíšenými okruhy např. administrativa, kde jsou zastoupeny všechny běžné spotřebiče
 • Stejná diagnostika v rozvaděči s odlišným typem napájecího provozu např. osvětlení v objektu nebo provozní prostory
 • Počet pracovních dní v roce a hod./den
 • Pokud to bude možné – roční vyúčtování el. energie v originální formě, včetně příloh od Vašeho dodavatele el. energie

PLYN

 • Typ plynového kotle (nejlépe foto štítku)
 • Délka komínu a jeho vnitřní průměr
 • Délka spojovacího dílu mezi kotlem a komínem
 • Roční faktura za odběr plynu v originální formě, včetně příloh od Vašeho dodavatele

VODA

 • Celkový počet:
  • používaných sprch
  • umyvadlových baterií
  • pisoárů
 • Roční faktura za odběr vody v originální formě, včetně příloh od Vašeho dodavatele