Docházkový a přístupový systém

Docházkový systém

Je určen pro docházku zaměstnanců. Jedná se o evidenci příchodů a odchodů zaměstnanců na jejich pracoviště, který je zaznamenáván  na jednotlivých snímačích. Je to ideální řešení pro široké spektrum firem s možností exportů údajů do mzdových programů.

Přístupový systém

nebo také přístupový identifikační systém řeší řízení vstupů do budov, areálů …. Spočívá na identifikaci osob, kterým jsou programem přiřazena určitá vstupní oprávnění. Po identifikaci osoby kartou, nebo čipem, které odpovídá danému oprávnění dojde k odblokování dveří turniketů, či závor. Průchod je tak umožněn. Záznam o průchodu je uložen do databáze s možností kontroly přes přístupový software.