Evakuační rozhlas a ozvučení objektů

Evakuační rozhlas a ozvučení prostor se stává nedílnou součástí technikých, administrativních a bytových objektů. Přímá návaznost na normu ČSN EN 60849 určuje využití a technické parametry a bývá standardním doplňkem EPS.

Evakuační rozhlas

 • Evakuační rozhlas se používá v případě, kdy musejí být osoby v daném objektu informovány o hrozícím nebezpečí.
 • Hlášení musí informovat o způsobu chování v situaci ohrožující život.
 • Evakuační rozhlasy úzce spolupracují se systémy EPS.
 • Řešení vychází vždy z požadavků požární zprávy a jsou nezávislé na výpadku elektřiny.

Základní prvky systému:

 • Rozhlasová ústředna
 • Zdroj signálu (CD, DVD…)
 • Reproduktory s tepelnou odolností, které se volí s ohledem na estetiku daného prostoru (podhledové, přisazené, vestavné, závěsné…)
 • Kabely s požární odolností určenou normou ČNS EN 60849

Možnosti dalšího využití:

 • v prostorách škol
 • v nákupních a sportovních centrech
 • v administrativních budovách venkovních objektů
 • v restauracích a obchodech k navození pohodové atmosféry