Měření ztrát termovizí

Termovize, moderní prostředek pro odhalení tepelných ztrát staveb, jejich zařízení a zároveň umožňuje rozpoznat i místa s výskytem plísní.

Pomocí termovizní kamery lze zjistit rozložení teplot na povrchu stavebních konstrukcí, a tím rozpoznat s potřebnou přesností místa odkud tepelná energie uniká.

U elektroinstalací lze přesně detekovat tepelné ztráty, vzniklé přetížením kabelových rozvodů, prvků silnoproudých rozvaděčů a slaboproudých a regulačních systémů. Rovněž tak lze upozornit i na mechanické závady a přetížení točivých zařízení.

Příklad měření ztrát tepelné izolace pláště objektu Příklad tepelných ztrát přetížením instalace a prvků rozvaděče
příklad měření ztrát tepelné izolace pláště objektu příklad tepelných ztrát přetížením instalace a prvků rozvaděče

Výhody

  • rychlý, přehledný a bezkontaktní průzkum rozložení teplot
  • identifikace míst úniku tepla
  • detekce výskytu plísní
  • odhalení přetížení a závad na elektroinstalaci a zařízení
  • důkaz při reklamacích nesprávně provedených stavebních prací