Přihlášky a změny odběrných míst

Provádíme revize odběrného místa pro osazení elektroměru a potvrzení přihlášky k odběru elektrické energie pro rozvodné závody. Zajišťujeme projednání nových záležitostí  a žádostí o zvýšení přčíkonu u rozvodných podniků, účinná pomoc při jednání s rozvodnými závody, změny jističů, sazby, změny umístění elektroměrů, kontrolu, úpravy  a revize přípojek odběrných míst tak, aby odpovídaly připojovacím podmínkám stanovenými PRE a ČEZ pro osazení elektroměru.