Revize – výchozí i periodická

Provádíme revize odběrného místa pro osazení elektroměru a potvrzení přihlášky k odběru elektrické energie pro rozvodné závody.

Zajišťujeme projednání nových žádostí a žádostí o zvýšení příkonu u rozvodných podniků, účinná pomoc při jednání s rozvodnými závody, změny jističů, sazby, změny umístění elektroměrů, kontrolu, úpravy a revize přípojek odběrných míst tak, aby odpovídaly připojovacím podmínkám stanovenými PRE a ČEZ pro osazení elektroměru.

Nesplnění těchto podmínek je důvodem k nepřipojení odběrného místa.

Potvrzujeme a vystavujeme přihlášky pro odběrná místa, přihlášky a revize odběrných míst PRE a ČEZ

Při předložení této výchozí revize elektro a přihlášky Vám bude osazen elektroměr.

Revize elektroinstalací

Proč provádět revize elektroinstalací?

  • Revize elektrických zařízení jsou jedním z dokladů požadovaných při kolaudaci staveb
  • Vyžadují to normy i legislativa, a pokud nemáte platné revize elektro, hrozí Vám důrazný postih za nedodržení zákona
  • Zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na zdraví nebo usmrcení
  • Platné revize elektroinstalací jsou základní podmínkou pro certifikaci
  • Zamezíte problémům s pojistným plněním v případech požáru či úrazu elektrickým proudem

Provádíme tyto druhy revizí

  • Výchozí revize elektroinstalací – při prvním uvedením zařízení do provozu nebo celkové rekonstrukci zařízení
  • Pravidelné revize elektroinstalací – periodicky revize zařízení
  • Mimořádná revize elektroinstalací – po úpravě nebo opravě elektroinstalace