Archiv štítku: elektroinstalace

Hromosvody

Víte že:

 • Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3km, to je zhruba 9sekund mezi hřměním a bleskem.
 • V bezpečném úkrytu raději zůstaňte do doby kdy je bouřka vzdálená 10km od Vás, to je zhruba 10sekund mezi hřměním a bleskem.
 • Pokud jste během bouřky v budově, zavřete okna, vypněte televizor, počítač a všechny podobné přístroje s obrazovkou.
 • Zdržujte se na suchém místě, dále od vodovodu, pevného telefonu, elektrospotřebičů a zásuvek.
 • Velkou službu při výpadku energie v bouřce udělá nouzové světlo na schodišti a nad rozvaděčem.
 • Energie blesku může způsobit požár objektu.
 • Je dobré mít doma alespoň jeden hasicí přístroj.
 • Požární signalizace jako doplněk k bezpečnostnímu systému včas upozorní na vznik požáru.

Provádíme:

 • Revize a běžné kontroly hromosvodů a zemních soustav s revizní zprávou
 • Nové montáže, rekonstrukce i drobné opravy

Opravy instalací v bytových domech

Chystáte si renovovat panelový byt? Plánujete si i v této dnes již technologicky často problémové, či nedostačující zástavbě zařídit moderní bydlení či kancelář? Nedílnou součástí celkové rekonstrukce elektroinstalace tak, aby vyhovovala nejen dnešním bezpečnostním standardům, ale nabízela i odpovídající výkon a komfort…

Proč?

 • Nutnost: při rozsáhlejší rekonstrukcí panelových bytu, kde se upravuje bytové jádro, či vůbec mění dispozice bytu, se zásahům do elektroinstalace nevyhnete.
 • Větší bezpečnost: panelové domy mají stáří od 60 do 20 let a ani u těch nejnovějších není zaručena ta nejvyšší možná bezpečnost provedení elektroinstalace.
 • Větší výkon: nároky na energetickou spotřebu stále rostou, být samotná zařízení mají menší odběr než kdysi, ale na druhou je dnes v každé moderní domácnosti násobně více elektrických přístrojů, než kdykoliv v minulosti
 • Komfort a design: s větší potřebou zapojení více spotřebičů vzniká i otázka počtu elektrických zásuvek a jejich elektrických zásuvek a jejich rozmístění tak, abychom se vyvarovali nevzhledných prodlužovacích šňůr, rozdvojek a takzvaných psů…

Jak, co?

 • Výměna hliníkové elektroinstalace za měděnou
 • Výměna rozvodných skříněk
 • Výměna jističů v bytě
 • Strojní, 380V proud: v mnoha bytech v panelových domech není zaveden strojní proud, který požadují varné desky, trouby a někdy i klimatizační jednotky. Umožňuje-li to stávající domovní elektroinstalace, zavedeme strojní proud i do vašeho bytu
 • Zafrézování kabelů elektroinstalace: elektroinstalace v panelových bytech je realizována průtahy elektrického vedení skrze otvory, při výrobě na to určených, které nejsou pro další manipulaci s vedením jednoduše, někde vůbec, přípustné. Proto, provádí-li se dnes rekonstrukce vedení, musí se v panelech, na jejich povrchu vyfrézovat drážky, kudy jsou nové kabely vedeny…
 • Zalištování elektroinstalace

Co je ve službě zahrnuto:

 • Projekt
 • Povolení
 • Zaměření stávajících vodičů
 • Schválení a revize

Anténní systémy a wifi

Digitální pozemní televize (DVB-T) je předurčena k pokrytí celé Evropy. Těchto několik příkladů DVB-T anténních systémů pomůže každému, kdo chce vybudovat nový anténní systém nebo aktualizovat již existující. Anténní instalace představeny níže jsou souborem možností, které lze volit v závislosti na výkonu vysílače a jeho vzdálenosti k přijímacímu bodu, stejně jako na základě specifických požadavků uživatele.

Může to být zajímavé řešení zejména pro ty, kteří plánují:

 • instalaci anténního systému v novém domě,
 • modernizaci stávajícího anténního systému,
 • nahrazení staré kabeláže,
 • distribuci DVB-T signálu do dalších TV,
 • koupi DVB-T televize podle individuálních požadavků.

WiFi (Wireless Fidelity) je bezdrátová síť určená primárně k náhradě kabelového ethernetu v bezlicenčním pásmu.

Samotný název WiFi vytvořila WECA – (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) a v principu jde o bezdrátovou technologii v bezlicenčním nekoordinovaném pásmu 2,4 GHz (ISM – Industry, Science, Medical), založenou na protokolu 802.11b.

WiFi je pouze komerční název, který je fakticky pouze podmnožinou 802.11b. Vzhledem k rychlému vývoji oblasti bezdrátových spojů jsou původní specifikace stále vylepšovány a nahrazovány jinými. Stále větší tlak na zvýšení přenosové rychlosti vedl k ustanovení nových standardů, které jsou známy pod zkratkami 802.11g a 802.11a.

Výhody Wi-Fi

 • Cenová dostupnost – díky nízkým pořizovacím nákladům zařízení pro provoz Wi-Fi zaznamenala tato technologie raketový nástup na náš trh. Masová výroba těchto zařízení po celém světě byla umožněna otevřeností standardu Wi-Fi pro všechny výrobní firmy a vzájemná interoperabilita jednotlivých zařízení je zajištěna certifikací produktu.
 • Snadnost budování infrastruktury – dostupnost širokopásmového internetu i pro místa, kde to bylo dříve nerentabilní z důvodu nutnosti velkých investic (výkopy, pokládka kabelů), charakterizuje sítě Wi-Fi. Další alternativy připojení (ADSL, ISDN) prováděné kabeláží se v porovnání s Wi-Fi jeví jako neefektivní a nevyhovující požadavkům.
 • Mobilita – dnes již nezanedbatelný počet produktů je standardně vybaven zařízením pro příjem signálu Wi-Fi. Svým majitelům tak umožňují být připojen k internetu při pohybu v rámci firmy či komplexu budov, doma na zahradě nebo kdekoli v domě, ale i na cestách. Každý tedy může být v rámci Wi-Fi ve spojení se světem v kavárnách, hotelech, letištích nebo i v parku na procházce.
 • Intranet – Wi-Fi není pouze technologie pro připojení k internetu, je také vhodné pro použití v uzavřených sítích jako bezdrátový LAN i v kombinaci s kabelovými rozvody v kancelářích a institucích, ale i v domácnostech. Při realizaci nebo rozšiřování intranetu pomocí Wi-Fi tak není třeba žádných stavebních úprav a celá síť lze instalovat a zprovoznit ve velmi krátkém čase. Je zřejmé, že kvalita signálu distribuovaná pomocí bezdrátových zařízení je závislá na prostředí v němž dochází k přenosu dat.

Hlavními činiteli ovlivňující kvalitu signálu a i samotnou možnost spojení jsou:

 • viditelnost na přípojný bod – musí být přímá viditelnost
 • vzdálenost od přípojného bodu
 • možné rušení signálu od jiných zařízení
 • pohlcování signálu zástavbou
 • počasí

Osvětlení

 • Dodávky a montáž všech typů domácích svítidel, včetně nízkoenergetických LED
 • Dodávky a montáž osvětlení a nasvícení výloh obchodů, vnitřních prodejních prostor, vitrín a regálů
 • Montáž světelných reklam a dodávky a montáž osvětlení reklamních ploch
 • Dodávky a montáž osvětlení kanceláří, výrobních a provozních prostor
 • Instalace bezpečnostních a orientačních prvků nouzového osvětlení

Strukturované kabeláže

Služby v oblasti strukturované kabeláže

 • Analýza a poradenství
 • Realizace

Potřebnou technologii, kabely, přepínače, switche a zásuvky dodáváme na základě analýzy vzniklých požadovaných parametrů. Instalujeme zařízení jen od spolehlivých výrobců, kde jsme si jisti kvalitou provedení.

Diagnostika

 • Stávajících sítí
 • Protokolární předání nových realizací
 • Revize výchozí a periodické
 • Pravidelné revizní testy

Revize – výchozí i periodická

Provádíme revize odběrného místa pro osazení elektroměru a potvrzení přihlášky k odběru elektrické energie pro rozvodné závody.

Zajišťujeme projednání nových žádostí a žádostí o zvýšení příkonu u rozvodných podniků, účinná pomoc při jednání s rozvodnými závody, změny jističů, sazby, změny umístění elektroměrů, kontrolu, úpravy a revize přípojek odběrných míst tak, aby odpovídaly připojovacím podmínkám stanovenými PRE a ČEZ pro osazení elektroměru.

Nesplnění těchto podmínek je důvodem k nepřipojení odběrného místa.

Potvrzujeme a vystavujeme přihlášky pro odběrná místa, přihlášky a revize odběrných míst PRE a ČEZ

Při předložení této výchozí revize elektro a přihlášky Vám bude osazen elektroměr.

Revize elektroinstalací

Proč provádět revize elektroinstalací?

 • Revize elektrických zařízení jsou jedním z dokladů požadovaných při kolaudaci staveb
 • Vyžadují to normy i legislativa, a pokud nemáte platné revize elektro, hrozí Vám důrazný postih za nedodržení zákona
 • Zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na zdraví nebo usmrcení
 • Platné revize elektroinstalací jsou základní podmínkou pro certifikaci
 • Zamezíte problémům s pojistným plněním v případech požáru či úrazu elektrickým proudem

Provádíme tyto druhy revizí

 • Výchozí revize elektroinstalací – při prvním uvedením zařízení do provozu nebo celkové rekonstrukci zařízení
 • Pravidelné revize elektroinstalací – periodicky revize zařízení
 • Mimořádná revize elektroinstalací – po úpravě nebo opravě elektroinstalace

Inteligentní domy

V současné době se v budovách instalují různé technologie, které nabízí velké množství funkcí a možností ovládání budovy. Velice často je požadován jednotný způsob ovládání a spolupráce různých systémů instalovaných do rodinných domů, sídel firem nebo provozoven. Toto řešení nabízí technologie inteligentního bydlení, která splňuje požadavky na integraci a současně nabízí jednoduché ovládání pomocí mobilního telefonu nebo tabletu.