Archiv štítku: úspory

Dálkové měření odběru plynu, vody a tepla

 • Slouží pro prevenci škod při havárii vodovodních rozvodů
 • Zabraňuje úniku vody a výrazně tak šetří režijní náklad
 • Vhodný pro rodinné domy, chalupy, úřady, školy, zdravotnická zařízení a další instituce

Vlastnosti zařízení

Překročením průtoku, nebo objemu nepřerušované odebrané vody, zařízení automaticky uzavře ventil na přívodu vody a zabrání tak vzniku škod, které by unikající voda způsobila.
Další výjimečnou schopností je detekovat dlouhodobé malé odběry vody např. protékající WC, puštěné kohoutky apod. Zjištění úniku vody může pouze signalizovat, nebo zavře přívod vody a zabrání finančním ztrátám. Propojením s dispečinkem 24h umožní neprodleně informovat uživatele o vzniklé situaci.

Základní sestava zařízení:

 • Vodoměr s elektronickým výstupem
 • Řídící jednotka, která vyhodnocuje data z vodoměru
 • Elektromagnetický ventil

Energetická diagnostika a návrh úspor

Tři jednoduché kroky k úspoře

tri-kroky-k-uspore-1

Rozpis požadavků a potřebných údajů pro úsporu

 ELEKTRICKÁ ENERGIE

 • Umožnit diagnostiku sítě 400V v rozvaděči, ze kterého je napájen provoz se smíšenými okruhy např. administrativa, kde jsou zastoupeny všechny běžné spotřebiče
 • Stejná diagnostika v rozvaděči s odlišným typem napájecího provozu např. osvětlení v objektu nebo provozní prostory
 • Počet pracovních dní v roce a hod./den
 • Pokud to bude možné – roční vyúčtování el. energie v originální formě, včetně příloh od Vašeho dodavatele el. energie

PLYN

 • Typ plynového kotle (nejlépe foto štítku)
 • Délka komínu a jeho vnitřní průměr
 • Délka spojovacího dílu mezi kotlem a komínem
 • Roční faktura za odběr plynu v originální formě, včetně příloh od Vašeho dodavatele

VODA

 • Celkový počet:
  • používaných sprch
  • umyvadlových baterií
  • pisoárů
 • Roční faktura za odběr vody v originální formě, včetně příloh od Vašeho dodavatele

Měření ztrát termovizí

Termovize, moderní prostředek pro odhalení tepelných ztrát staveb, jejich zařízení a zároveň umožňuje rozpoznat i místa s výskytem plísní.

Pomocí termovizní kamery lze zjistit rozložení teplot na povrchu stavebních konstrukcí, a tím rozpoznat s potřebnou přesností místa odkud tepelná energie uniká.

U elektroinstalací lze přesně detekovat tepelné ztráty, vzniklé přetížením kabelových rozvodů, prvků silnoproudých rozvaděčů a slaboproudých a regulačních systémů. Rovněž tak lze upozornit i na mechanické závady a přetížení točivých zařízení.

Příklad měření ztrát tepelné izolace pláště objektu Příklad tepelných ztrát přetížením instalace a prvků rozvaděče
příklad měření ztrát tepelné izolace pláště objektu příklad tepelných ztrát přetížením instalace a prvků rozvaděče

Výhody

 • rychlý, přehledný a bezkontaktní průzkum rozložení teplot
 • identifikace míst úniku tepla
 • detekce výskytu plísní
 • odhalení přetížení a závad na elektroinstalaci a zařízení
 • důkaz při reklamacích nesprávně provedených stavebních prací