Archiv štítku: zabezpečovací systémy

Domací videotelefon DT

Domácí videotelefon je moderní bezpečnostní prvek v ochraně majetku i osob. Pomůže vám v zabezpečení domu i bytu.

Videotelefon Vám nabízí nejen hlasovou komunikaci a ovládání vstupních dveří, ale také navázání vizuálního kontaktu s příchozím. Díky tomu můžete lépe odhadnout osobu, která chce vstoupit, a tím výrazně zvýšit bezpečnost ve Vašem objektu. Mimoto lze využít funkci vstupního tabla se čtečkou karet nebo čipů sloužící k zamezení přístupu do budovy neoprávněným osobám.

Výhody

 • osobnější komunikace
 • pomocník při rozhodnutí zda vpustit osobu do objektu či nikoliv
 • zamezení přístupu do budovy neoprávněným osobám
 • vyšší bezpečnost

Zamlouvá se Vám domácí videotelefon a chtěli byste ho i u svého domu?

Zavolejte na +420 312 246 464 nebo nám zašlete nezávaznou poptávku. 

Docházkový a přístupový systém

Docházkový systém

Je určen pro docházku zaměstnanců. Jedná se o evidenci příchodů a odchodů zaměstnanců na jejich pracoviště, který je zaznamenáván  na jednotlivých snímačích. Je to ideální řešení pro široké spektrum firem s možností exportů údajů do mzdových programů.

Přístupový systém

nebo také přístupový identifikační systém řeší řízení vstupů do budov, areálů …. Spočívá na identifikaci osob, kterým jsou programem přiřazena určitá vstupní oprávnění. Po identifikaci osoby kartou, nebo čipem, které odpovídá danému oprávnění dojde k odblokování dveří turniketů, či závor. Průchod je tak umožněn. Záznam o průchodu je uložen do databáze s možností kontroly přes přístupový software.

Evakuační rozhlas a ozvučení objektů

Evakuační rozhlas a ozvučení prostor se stává nedílnou součástí technikých, administrativních a bytových objektů. Přímá návaznost na normu ČSN EN 60849 určuje využití a technické parametry a bývá standardním doplňkem EPS.

Evakuační rozhlas

 • Evakuační rozhlas se používá v případě, kdy musejí být osoby v daném objektu informovány o hrozícím nebezpečí.
 • Hlášení musí informovat o způsobu chování v situaci ohrožující život.
 • Evakuační rozhlasy úzce spolupracují se systémy EPS.
 • Řešení vychází vždy z požadavků požární zprávy a jsou nezávislé na výpadku elektřiny.

Základní prvky systému:

 • Rozhlasová ústředna
 • Zdroj signálu (CD, DVD…)
 • Reproduktory s tepelnou odolností, které se volí s ohledem na estetiku daného prostoru (podhledové, přisazené, vestavné, závěsné…)
 • Kabely s požární odolností určenou normou ČNS EN 60849

Možnosti dalšího využití:

 • v prostorách škol
 • v nákupních a sportovních centrech
 • v administrativních budovách venkovních objektů
 • v restauracích a obchodech k navození pohodové atmosféry

Pult centralizované ochrany (PCO)

PCO je monitorovací centrum, které neustále hlídá narušení bezpečnosti. Může na něj být napojené zabezpečovací systémy jako jsou kamery, detektory, čidla.

Disponujeme moderními pulty (PCO) s videokontrolou. Dálkově tak chráníme váš majetek 24 hodin denně a to po celé ČR.

Pult centralizované ochrany - PCO

Jak PCO funguje?

 • V domě nebo v bytě nainstalujeme monitorovací zařízení (čidla, kamery, alarmy), které neustále odesílají data na náš pult.
 • Při sepnutí detektoru s videokontrolou pošle dispečer neprodleně videozáznam se zprávou o poplachu odpovědným osobám v bezpečnostní agentuře
 • Upozorníme majitele nebo provozovatele objektu o narušení
 • V případě, že vznikne pojistná událost, zajistíme veškeré podklady pro pojišťovnu

Pravidelně poskytujeme reporty o stavu objektu a provozu bezpečnostního systému.

Pult centralizované ochrany může také sbírat informace o odběru elektrické energie, plynu nebo vody a zasílat výpisy. Jednoduše tak můžete odhalit únik vody v objektu.

Jak začít chránit svůj majetek?

Pokud se vám systém ochrany majetku pomocí Pultu centrální ochrany zamlouvá, zašlete nám specifikaci objektu, který chcete chránit.

Navrhneme vám varianty zabezpečení pomocí elektronických zabezpečovacích systémů, protipožární ochrany, kamerového systému a následného napojení na PCO.

Zavolejte na +420 312 246 464 nebo nám zašlete nezávaznou poptávku. 

Kamerové systémy (CCTV, IP)

Kamerový systém je jednoduché a vhodné řešení, které Vám umožňuje sledování obrazu z připojených kamer. Tím získáte dokonalý přehled o pohybu osob v monitorovaném prostoru.

Jen přítomnost viditelných je úspěšnou prevencí proti zločinu. Ke kamerám se lze připojit z jakéhokoliv zařízení, a to i přes mobilní telefon.

Dodáváme kamerové systémy na míru. Navrhneme Vám nejvhodnější sestavu, kterou otestujeme, instalujeme a následně spustíme.

Kamerový systém z CCTV nebo IP kamer

Kamerový systém jako efektivní ochrana domu

Systém může být dalším elektronickým prvkem pro zabezpečení objektu. Velmi snadno lze použít kamery s detektorem pohybu, kamery s nočním viděním nebo samostatné detektory a napojit je na pult centralizované ochrany (PCO). Tím zajistíte neustálý monitoring domu nebo bytu a v případě narušení prostoru nastane poplach.

Princip a možnost kamerových systémů

Celá sestava sestává z jednotlivých kamerových bodů, kde lze použít pevné nebo otočné kamery. Dále z nahrávacího zařízení a ovládacích jednotek. Signál z jednotlivých kamer je veden (drátově nebo bezdrátově) do nahrávacího zařízení a následně archivován.

Kamery jsme schopni dodat i v upravených krytech, dle požadavků majitele s přihlédnutím k historické povaze objektu.

Jako záznamový systém doporučujeme používat ověřené technologie, neboť funkce a stabilita zaručují bezproblémový chod, široké možnosti využití včetně snadného vyhledávání v archivovaných datech.

Pro samotné zpracování a analýzu záznamu pak slouží upravená a vyhrazená výpočetní technika. Záznamy je možné archivovat na CD, DVD či v datových úložištích.

Jaký je postup instalace?

Velikost systému je dána požadavky zadavatele a jeho objektivními potřebami.

 • Zašlete nám nezávaznou poptávku se specifikací objektu (půdorys, foto) a místem, které chcete monitorovat
 • Navrhneme Vám nejvhodnější sestavu
 • Po odsouhlasení pořídíme náhledové fotografie
 • Systém můžeme napojit i na náš PCO
 • Kamery instalujeme, provedeme zkoušky

Jak začít? Zavolejte nám na +420 312 246 464 nebo nám zašlete nezávaznou poptávku. 

Systémy požární ochrany (EPS) + doplňková EPS

EPS slouží k včasné signalizaci výskytu požáru. Dodáváme a montujeme elektronické systémy od renomovaných výrobců s možností využití v rozsáhlých komplexech, objektech komerčního využití, rodinných domcích, ale i v samostatných bytových jednotkách.

Systém protipožární ochrany EZS

Funkce EPS

Systémy EPS slouží k signalizaci požáru v objektu i na volném prostranství. Většinou bývá prvním příznakem nebezpečný kouř, který se objevuje dříve než zvýšená teplota, a v největší míře způsobuje ohrožení osob. Informaci o vzniku požáru zajišťují detektory založené na různých principech.

Typy detektorů

 • Ionizační detektory– reagují na rychlé se rozhořívající požáry charakteristické hořícími částicemi určitých rozměrů.
 • Optokouřové– reagují na požáry doutnajícím ohněm, stejně jako laserové detektory, které jsou cca 50x citlivější.
 • Tepelné detektoryreagují na zvýšení teploty.
 • Kombinované detektory spojují funkce výše popsaných detektorů.

Některé z detektorů umožňují sledování naměřených veličin v čase a tak minimalizují riziko falešných poplachů.

Pro možnost nahlášení požáru lidským zásahem jsou v objektu instalovány tísňové tlačítkové hlásiče požáru.

Lokace požáru a následná opatření

Detektory a hlásiče jsou adresovatelné, což umožňuje přesnou lokaci místa, kde došlo ke hlášení z čidla. Pro zpracování takového hlášení se používají ústředny. Při vyhodnocení požáru ústřednou může požární signalizace v součinnosti s ostatními systémy zajistit následující činnosti:

 • spuštění optické a akustické signalizace v ohrožených prostorech objektu a řídícím centru
 • sdělení poplachového hlášení na pult centralizované ochrany (PCO)
 • uvolnit dveře, které jsou pro průchod blokovány přístupovým systémem tak, aby se jimi dalo bez problémů opustit ohrožené prostory
 • zapnout světla na únikových cestách, označení únikových východů
 • vyřadit z činnosti technologická zařízení a spustit odsávání kouře z ohrožených oblastí

Nouzový východ

Záruky a servis

 • na práce standardně poskytujeme 2 letou záruku
 • hlídáme servisní a revizní termíny instalovaných elektronických zařízení
 • vedeme celou administrativu (protokoly, požární knihy aj.)

Začněte chránit svůj majetek před požárem.

Pokud Vás zajímá více informací o systémech požární ochrany, zašlete nám specifikaci objektu. Připravíme Vám nabídku na míru, ať se jedná o byt, dům nebo jiné komerční prostory.

Zavolejte na +420 312 246 464 nebo nám zašlete nezávaznou poptávku. 

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)

EZS jsou aktivní prvky, které pomáhají chránit Váš majetek. Jedná se o detektory pohybu, rozbití skla, otevřených dveří a oken nebo detektory pohybu.

Zabezpečovací systémy jsou určeny k ochraně osob, majetku a informací. Jejich úkolem je signalizovat pokus o vniknutí nepovolané osoby do objektu a případně sledovat jejich pohyb.

Dodáváme a montujeme elektronické systémy od renomovaných výrobců s možností využití v rozsáhlých komplexech, objektech komerčního využití, rodinných domech, ale i v bytech.

Ochrana domu pomocí EZS

TIP: Chcete krátkodobě ochránit například stavbu? Nabízíme i pronájem EZS.

Jaké druhy senzorů se používají?

 • Detektor pohybu – infrapasivní detektory, které vyzařují infračervené záření. Reagují na pohyb osob a těles.
 • Detekce rozbití skla – porovnávají zvukovou a tlakovou vlnu pro tříštění skla
 • Detekce prostoru infra závory – snímače přerušení světelného nebo infra paprsku
 • Detektory otevření oken a dveří – magnetické kontakty

Základní rozdělení systémů

Bezdrátové EZS

Bezdrátové EZS jsou systémy, kde jsou prvky zcela autonomní, tedy mají vlastní napájení a s ústřednou komunikují pomocí rádiového signálu.

Vlastnosti

 • Montáž bez kabeláže
 • Vhodné pro krátkodobé instalace nebo tam, kde není možné realizovat kabelovou infrastrukturu
 • Vyšší náklady na provoz – nutnost měnit baterie
 • Vyšší cena jednotlivých prvků
 • Možnost rušení signálu

Drátové EZS

 • Drátové EZS jsou systémy, ve kterých jsou jednotlivé prvky propojeny s vyhodnocovací ústřednou kabelem.
 • Nižší cena jednotlivých prvků
 • Bezúdržbový chod
 • Nízké náklady na provoz
 • Vyšší spolehlivost systému
 • Nutnost kabeláže, tím i nákladnější realizace

Pokud objekt umožňuje, doporučujeme využít drátové systémy. Jsou spolehlivější, nevyžadují výměnu baterií a jsou cenově dostupnější.

Jak začít chránit svůj majetek?

Pokud se vám elektronické zabezpečovací systémy zamlouvají, zašlete nám specifikaci objektu, který chcete chránit. Navrhneme vám varianty zabezpečení na míru.

Dále nabízíme záruční i pozáruční servis EZS, napojení na pult centralizované ochrany, servis nebo i pronájem EZS. Ten využijete například pro zabezpečení stavby, rekonstrukce nebo jinou krátkodobou i dlouhodobou ochranu objektů.

Zavolejte na +420 312 246 464 nebo nám zašlete nezávaznou poptávku.